Pomoc – strona internetowa

Podstawowe informacje

Logowanie

Wystarczy do nazwy strony dopisać

/panel

lub

/admin

Pola w panelu należy uzupełnić o login i hasło. Dane powinny zostać dostarczone po wykonaniu przez nas strony.

Dodawanie nowego wpisu na bloga

Aby dodać nowy wpis do bloga wystarczy wybrać z menu Wpis / Dodaj nowy:

Obraz-20160613-1

W nowej stronie należy wprowadzić tytuł dla wpisu, oraz treść:

Obraz-20160613-2

 

Gdy artykuł jest gotowy należy kliknąć przycisk Opublikuj lub w przypadku ustawienia terminu publikacji: Zaplanuj.

Obraz-20160613-3

Możemy również zapisać jako szkic wpisu, aby dokończyć pracę innym razem. W takim wypadku wystarczy wybrać Zapisz szkic.

Jeśli chcemy zaplanować wpis wystarczy obok Opublikuj natychmiast wybrać Edytuj i tam podać datę i godzinę publikacji, a na koniec wcisnąć Zaplanuj, aby zapisać zmiany.

 

Edycja wpisu

Proszę wybrać Wpisy / Wszystkie wpisy:

Obraz-20160613-1

 

Po najechaniu kursorem na wpis, pojawi się dodatkowe menu. W nim wystarczy wybrać Edytuj. Można również po prostu kliknąć nazwę wpisu.

Obraz-20160613-7

Następnie pojawi się okno edycji, w którym można nanosić zmianę:

Obraz-20160613-2

Po wykonaniu edycji, wystarczy wybrać Zaktualizuj:

Obraz-20160613-3

 

Dodawanie nowej strony

Aby dodać nową stronę wystarczy wybrać z menu Strony/Dodaj nową:

Obraz-20160613-8

 

W nowej stronie należy wprowadzić tytuł oraz treść:

Obraz-20160613-2

Gdy artykuł jest gotowy należy kliknąć przycisk Opublikuj lub w przypadku ustawienia terminu publikacji: Zaplanuj.

Obraz-20160613-3

Możemy również zapisać jako szkic, aby dokończyć pracę innym razem. W takim wypadku wystarczy wybrać Zapisz szkic.

Jeśli chcemy zaplanować pojawienie się stałej strony wystarczy obok Opublikuj natychmiast wybrać Edytuj i tam podać datę i godzinę publikacji, a na koniec wcisnąć Zaplanuj, aby zapisać zmiany.

Edycja strony

Proszę wybrać Strony / Wszystkie strony:

Obraz-20160613-8

 

Po najechaniu kursorem na nazwę strony, pojawi się dodatkowe menu. W nim wystarczy wybrać Edytuj. Można również po prostu kliknąć nazwę strony.

Obraz-20160613-7

Następnie pojawi się okno edycji, w którym można nanosić zmianę:

Obraz-20160613-2

Po wykonaniu edycji, wystarczy wybrać Zaktualizuj (zamiast Opublikuj):

Obraz-20160613-3

Formatowanie tekstu

Przede wszystkim istnieje możliwość wklejenia sformatowanego tekstu z programów typu Microsoft Word, Google Docs itd.

Belka formatowania tekstu funkcjonuje w bardzo podobny sposób:

Obraz-20160613-2

Po najechaniu na poszczególną ikonę pojawia się podpowiedź do czego ona służy.

Nadajemy formatowanie (na przykład pogrubienie, kursywę, podkreślenie, nagłówek) poprzez zaznaczenie odpowiedniego tekstu, a następnie kliknięcie w odpowiednią funkcję.

Obraz-20160613-11

Dodawanie obrazków do tekstu

Podczas edycji tekstu wystarczy wybrać:

Obraz-20160613-12

Następnie wystarczy przeciągnąć i upuścić z folderu obrazek, aż pojawi się takie niebieskie tło z napisem Upuść tutaj pliki, aby je dodać.

Obraz-20160613-13

Następnie wystarczy wybrać Wstaw do wpisu.

Obraz-20160613-14

Ustawianie obrazka w tekście

Po dodaniu obrazka przez Dodaj medium, obrazek łatwo ustawiać względem tekstu. Wystarczy kliknąć na niego, a pojawi się taki dymek:

Obraz-20160613-15

Cztery pierwsze ikony oznaczają ustawienie w tekście: ustawienie do lewej, wyśrodkowanie, do prawej i do lewej bez tekstu na prawej stronie. Obrazek wyżej jest wycentrowany względem tekstu.

Ikona ołówka to edycja obrazka.

X to usunięcie obrazka z tekstu.

Po kliknięciu w ołówek, wejdziemy w panel edycji obrazka:

Obraz-20160613-16

Możemy przypisywać etykietę (widoczny opis pod obrazkiem), wyrównać, określić rozmiar obrazka w tekście i przypisać link do innej strony, lub artykułu.

 

Wstawianie galerii zdjęć w tekście

Należy wybrać Dodaj medium.

Obraz-20160613-12

Podczas dodawania zdjęć można upuścić klika obrazków jednocześnie. Po wczytaniu zdjęć wystarczy zaznaczyć kilka z nich i po lewej stronie wybrać Utwórz galerię. Wybieramy z wciśniętym przyciskiem SHIFT.

Obraz-20160613-17

Na koniec wybrać Stwórz nową galerię, aby wstawić ją do wpisu.

Dodawanie kategorii wpisów

Aby dodać nową kategorię dla wpisów, wystarczy wybrać w menu Wpisy / Kategorie.

Obraz-20160613-18

W nowym oknie proszę wpisać nazwę i wcisnąć Dodaj nową kategorię.

Można również zrobić hierarchię kategorii, na przykład:

 • Buty
  • Markowe
  • Tenisowe
  • Miejskie
 • Koszulki
  • Sportowe
  • Kolorowe

Aby stworzyć taką hierarchię, wystarczy podczas zakładania na przykład kategorii Markowe wybrać nadrzędne Buty.

Obraz-20160613-19

Dodawanie wpisu do kategorii

Wybieramy Wpisy / Wszystkie wpisy.

Obraz-20160613-1

Kursorem najeżdżamy na nazwę wpisu, aby pojawiło się dodatkowe menu:

Obraz-20160613-7

Po wybraniu Szybka edycja wysuwa nam się panel z dodatkowymi opcjami:

Obraz-20160613-20

Następnie wystarczy wybrać odpowiednie kategorie i kliknąć Zaktualizuj.

Dodawanie tagów do wpisów

Wybieramy Wpisy / Wszystkie wpisy:

Obraz-20160613-1

Następnie najeżdżamy kursorem na odpowiedni artykuł, aby pojawiło nam się dodatkowe menu:

Obraz-20160613-7

Wybieramy Szybka edycja. Pojawia się dodatkowa belka z opcjami:

Obraz-20160613-20

Wpisujemy tagi oddzielając je przecinkami. Na koniec wystarczy wybrać Zaktualizuj.

Strona czy wpis?

WordPress dzieli teksty na dwa rodzaje: strony i wpisy.

Wpisy to są typowe wiadomości na bloga, które charakteryzują się tym, ze są wstawiane z datą i autorem.

Strony to są stałe strony, takie jak home, kontakt, oferta, które nie mają przypisanej daty i autora, są głównymi informacjami na stronie.

Edytor wizualny stron - kafelki

Dodawanie strony w formie kafelków

Strony posiadają więcej możliwości niż proste teksty z dodawaniem obrazków. Możemy tworzyć przygotowane tabele, cenniki, przyciski, formularze, strony portfolio itd.

Aby stworzyć taką stronę, w edycji strony (Strony / Dodaj nową lub wybraniu konkretnej strony w Strony / Wszystkie strony) wystarczy wybrać Backend editor.

Obraz-20160613-21

Pojawi nam się zmieniony układ edycji tekstu:

Obraz-20160613-22

Po naniesieniu zmian, wystarczy, jak poprzednio, wybrać Opublikuj (lub Update).

Wprowadzanie do kafelków na stronie

Na początek warto wybrać obszar, tzw. sekcję (trzecia ikona z poziomymi pasami):

Obraz-20160613-22

Pojawia się sekcja:

Obraz-20160613-23

Obraz-20160613-24Pierwsza ikona odpowiada za przesuwanie sekcji/elementu na stronie.

Druga ikona odpowiada za podział sekcji na kolumny:

Obraz-20160613-25

Można wtedy wybrać odpowiedni podział na mniejsze kolumny.

Obraz-20160613-26

Ikona ołówka odpowiada za edycję całej sekcji.

Ikona dwóch dokumentów pozwala duplikować sekcję z zawartością.

Ikona kosza pozwala na usunięcie całej sekcji z zawartością.

Obraz-20160613-27

Ikona ołówka wewnątrz prostokąta pozwala na dodatkowe ustawienia kolumny.

Ikona kosza wewnątrz prostokąta usuwa kolumnę.

Obraz-20160613-28

Ikona plusa na środku prostokąta pozwala na dodawanie elementu wewnątrz sekcji.

Dodawanie przycisku

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Button lub w polu search wpisujemy Button (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-30

Ustawiamy styl między 3d, 2d, flat itd.

W button text wpisujemy tekst, który powinien się pojawić na przycisku.

W size wybieramy jak duży ma być przycisk.

W Button URL wklejamy link http, do którego ma prowadzić przycisk.

Pozostałe ustawienia są opcjonalne, można je pominąć.

Na koniec klikamy przycisk Save changes.

Dodawanie kontaktu w kolumnie

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Contact Info lub w polu search wpisujemy Contact (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-31

Wypełniamy odpowiednie pola, które chcemy, aby się wyświetlały w kontakcie. Na koniec wybieramy Save changes.

Dodawanie mapy do kolumny

Wybieramy maps.google.com, znajdujemy naszą lokalizację.

Obraz-20160613-33

Wybieramy Udostępnij. Następnie klikamy w Umieść mapę, wybieramy wymiar między Mała, Średnia, Duża, Wymiar niestandardowy.

Obraz-20160613-34

Kopiujemy tekst, który pojawia z początkiem <iframe src….

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Google maps lub w polu search wpisujemy Maps (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-32

 

W Map Embed Iframe wklejamy skopiowany wcześniej link. Na koniec wybieramy Save changes.

Wstawianie bloku z tekstem w kolumnie

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Text Block lub w polu search wpisujemy text (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-35

 

Wypełniamy treść na podobnej zasadzie jak wpisy w blogu.

Na koniec wybieramy Save changes.

Wstawianie obrazka w kolumnie

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Image lub w polu search wpisujemy image (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-36

 

Klikamy w Upload, aby dodać obrazek. Przeciągamy i upuszczamy obrazek na okno:

Obraz-20160613-13

Ustawiamy rozmiar obrazka w Image Size (ustawione standardowo przycinanie).

W Image Width możemy dodatkowo ustawić szerokość obrazka (w pikselach).

W Image Height możemy ustawić wysokość obrazka (piksele).

W Image Link możemy ustawić link http, aby obrazek stał się przyciskiem.

W Align ustawiamy wyrównanie obrazka (jeśli jest mniejszy niż kolumna).

W Viewport Animation możemy ustawić animację pojawiania się obrazka na stronie.

Na koniec wybieramy Save changes.

Wstawianie galerii zdjęć

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Image Gallery lub w polu search wpisujemy gallery (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-37

 

W polu Add Images z plusem na środku dodajemy obrazki. Wybierając w folderze kilka plików, można przesunąć i upuścić na okno kilka obrazków.

Obraz-20160613-13

W Gallery Style ustawiamy wygląd galerii. Najlepiej wybrać po kolei i podejrzeć na stronie, który odpowiada najbardziej.

W How Many Column? wybeiramy ile chcemy kolumn obrazków.

W Image Heights wybieramy w pikselach wysokości obrazków.

W Hover Scenarios wybieramy styl animacji obrazka po najechaniu na niego.

W Pagination? ustawiamy, czy chcemy podzielić galerię na mniejsze strony z 1, 2, 3 na dole. Idealne, gdy mamy bardzo dużo obrazków do pokazania.

Na koniec wybieramy Save changes.

Dodawanie tabeli

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Table lub w polu search wpisujemy table (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-39

 

 

W Style wybieramy styl tabeli.

Zmieniamy treści w predefiniowanej tabeli.

W przypadku chęci dodania lub usunięcia tabeli, klikamy w kartę Tekstowy.

 

Obraz-20160613-40

Zaznaczamy znaczniki <tr> do </tr>, aby wybrać kolumnę i kopiujemy lub usuwamy.

Obraz-20160613-41

Wracamy do karty Wizualny i sprawdzamy efekt, poprawiamy treści w komórkach.

Jeśli chcemy dodać wiersz w kolumnie, to wewnątrz tekstu <tr>, a </tr> dodajemy znacznik <td>treść</td>.

Na koniec klikamy przycisk Save changes.

Dodawanie cennika

Wybieramy Pricing Table / Add New.

Obraz-20160613-42

Wprowadzamy nazwę. Poniżej widzimy odpowiednie opcje:

Obraz-20160613-43

W Featured Plan Ribbon Text wpisujemy tytuł kolumny.

W Price? Podajemy cenę.

W Currency Symbol wpisujemy walutę.

W Fetures od myślnika wypełniamy charakterystyczne elementy dla tego wyboru.

W Button Text podajemy treść przycisku Kup.

W Button URL podajemy adres http strony z większą ilością informacji.

Zapisujemy poprzez kliknięcie Opublikuj.

 

W oknie edycji strony wybieramy Backend edit.

Obraz-20160613-22

Dodajemy sekcję klikając trzecią ikonę (obok plusa).

Obraz-20160613-23

Klikamy plus wewnątrz szarego prostokąta:

Obraz-20160613-28

Pojawia nam się lista elementów, które możemy dodać do strony.

Obraz-20160613-29

Wybieramy Pricing Table (Simple) lub w polu search wpisujemy table (jeśli nie możemy odnaleźć) i wybieramy ikonę.

Obraz-20160613-44

W How Many Tables? ustawiamy ile potrzebujemy kolumn.

W Select Specific Tables wpisujemy nazwę kolumny.

Zapisujemy ustawienia klikając Save changes.

 

Sklep

Dodawanie nowego produktu

Wybieramy Produkty / Dodaj produkt.

Obraz-20160613-45

Po nadaniu nazwy, wybieramy Backend editor.

Obraz-20160613-46

Pojawi nam się zmiana okien:

Obraz-20160613-22

Wybieramy ikonę nr 4 – Templates. Pojawi nam się się wybór szablonu, wybieramy szablon produktu lub nazwę pokrewną.

Obraz-20160613-47

Każdy z elementów edytujemy najeżdżając kursorem i wybierając ołówek (Edit):

Obraz-20160613-48

Zapisujemy klikając Opublikuj.

Obraz-20160613-3

Nadanie ceny produktowi

Wybieramy Produkty / Produkty.

Obraz-20160613-45

Wybieramy z listy lub dodajemy nowy produkt.

Pod opisem produktu znajduje się sekcja Dane produktu:

Obraz-20160613-49

Wpisujemy w Cena (zł) cenę za produkt. W przypadku ceny promocyjnej, podajemy ją w polu Cena promocyjna (zł).

Poniżej wybieramy czy podana cena jest netto (status podatku na brak) lub brutto (status podatku na opodatkowany).

Określenie, czy produkt jest w magazynie

Wybieramy Produkty / Produkty.

Obraz-20160613-45

Najeżdżamy kursorem na odpowiedni produkt i klikamy Szybka edycja w pokazanym menu.

W pokazanej zakładce Szybka edycja, wystarczy przy W magazynie wybrać opcję Na stanie lub Brak w magazynie.

Obraz-20160613-50

Jeśli produktu nie ma w magazynie, można ustawić dodatkowo, czy produkt jest na zamówienie w zakładce Na zamówienie?.

 

Utworzenie kategorii produktów

Wybieramy Produkty / Kategorie.

Obraz-20160613-45

W nowym oknie proszę wpisać nazwę i wcisnąć Dodaj nową kategorię.

Można również zrobić hierarchię kategorii, na przykład:

 • Buty
  • Markowe
  • Tenisowe
  • Miejskie
 • Koszulki
  • Sportowe
  • Kolorowe

Aby stworzyć taką hierarchię, wystarczy podczas zakładania na przykład kategorii Markowe wybrać nadrzędne Buty.

Obraz-20160613-19

Czym są atrybuty produktów?

To elementy, po których możemy dodatkowo przyporządkować poszczególne produkty i ułatwić ich szukanie na stronie sklepu. Po przypasowaniu atrybutów do konkretnego produktu, pojawia on się w opisie produktu w dodatkowych informacjach.

Jak dodać kolejny atrybut dla produktu

Jest kilka sposobów. Jeden z nich:

Proszę wybrać Produkty / Atrybuty i tam wpisać nazwę atrybutu dla dodania nowego.

Obraz-20160613-45

Następnie proszę wpisać nazwę atrybutu.

Jeśli chcemy przypisać wartości dla danego atrybutu, wystarczy wybrać po prawej stronie dany atrybut. Pojawi się lista wartości dla atrybutu. Podajemy nazwę i klikamy Dodaj nowy.

Jak dodać zdjęcie do produktu?

Wybieramy Produkty / Produkty. Następnie wybieramy odpowiedni produkt.

Obraz-20160613-45

Po prawej stronie jest Obrazek produktu. Wybieramy Ustaw obrazek produktu.

Obraz-20160613-51

Przeciągamy i upuszczamy zdjęcie na polu, aż pojawi się niebieski ekran:

Obraz-20160613-13

Na koniec wybieramy Ustaw obrazek produktu.

 

Jeśli posiadamy kilka zdjęć produktu, wykonujemy te same czynności, co wyżej, ale w Galerii produktu. Produkty wybieramy trzymając przycisk SHIFT.

Jak dodać produkt do kategorii?

Wybieramy Produkty / Produkty i znajdujemy odpowiedni produkt.

Obraz-20160613-45

Następnie wybieramy szybka edycja. W jednej ramce Kategorie produktów zaznaczamy odpowiednie kategorie dla produktu.

Obraz-20160613-52

Możemy również dopisać nową kategorię klikając Dodaj nową kategorię produktu i wpisując jej nazwę.

Te same ustawienia możemy nanieść na stronie edycji produktu.

Jak przypisać atrybuty do produktu?

Wybieramy Produkty / Produkty i klikamy w produkt.

Obraz-20160613-45

W sekcji Dane produktu wybieramy Atrybuty.

Obraz-20160613-49

W zakładce Atrybuty wybieramy konkretny atrybut i klikamy Dodaj.

Obraz-20160613-53

Następnie wpisujemy wartości, które są charakterystyczne dla produktu.

Obraz-20160613-54

Klikamy Dodaj nowy i na koniec Opublikuj lub Zaktualizuj, aby zapisać produkt.

Jak zrobić produkt z wariantami?

Jeśli mamy produkt z wariantami, na przykład koszulkę z rozmiarami S, M, L, XL, zamiast tworzyć różne produkty, można przypisać możliwość wyboru wariantu przy produkcie.

Wybieramy Produkty / Produkty. Wybieramy odpowiedni produkt.

Obraz-20160613-45

W sekcji Dane produktu wystarczy wybrać z Prosty produkt na Produkt z wariantami.

Obraz-20160613-55

Wybieramy atrybuty i przypisujemy te, które nam odpowiadają. Na przykład wybieramy atrybut Rozmiar i wybieramy dostępne wartości, czyli S, M, L. Zaznaczamy Dla wariantów.

Obraz-20160613-56

W zakładce Warianty wybieramy Dodaj wariant i klikamy Idź.

Wtedy pojawi nam się wybór z atrybutu Rozmiar. Wybieramy na przykład S. Jeśli potrzeba, możemy rozwinąć wariant i przypisać dodatkowe wartości charakterystyczne tylko dla rozmiaru S – czy jest na magazynie, jakie ma wymiary w cm, czy jest w promocyjnej cenie:

Obraz-20160613-57

Następnie powtarzamy czynność od Dodaj wariantu i kliknięcia Idź, aby wprowadzić kolejny wariant.

Klikamy Zapisz zmiany oraz Opublikuj / Zaktualizuj, aby zapisać stronę produktu.

 

Jak ustawić podobne produkty do oglądanego?

Wybieramy Produkty / Produkty. Wybieramy Szybką edycję lub klikamy na produkt.

Obraz-20160613-45

W sekcji Dane produktu klikamy na Powiązane produkty.

Obraz-20160613-58

Wystarczy wybrać produkty wpisując ich nazwy w Produkty „Up-sell”. Jeśli chcemy zarekomendować produkty na stronie koszyka, wystarczy wybrać produkty w Produkty „Cross-sell”.

Na koniec klikamy Opublikuj.

Poczta

Jak dodać nowe konto pocztowe?
 1. Logujemy się go direct admin,
 2. Z listy wybieramy odpowiednią domenę,
 3. W zarządzenia skrzynkami e-mail wybieramy Załóż skrzynkę pocztową
  Obraz-20160714-1
 4. Należy wypełnić pola poniższe:
  Obraz-20160714-2
 5. Wybieramy Załóż.

 

 

Jak przekierować pocztę na własnego gmaila
 1. Logujemy się do directadmin
 2. Wybieramy odpowiednią domenę z listy domen.
 3. W Zarządzanie skrzynkami e-mail Przekierowania (aliasy),Obraz-20160714-1
 4. Wybieramy Załóż nowe przekierowanie e-mail,Obraz-20160714-3
 5. Uzupełniamy pole o nazwę poczty przekierowywanej, i adres, na jaki ma być wysyłana poczta,Obraz-20160714-4
 6. Klikamy Załóż.
Jak ustawić alias w poczcie gmail?
 1. Logujemy się na pocztę gmail.com
 2. Wybieramy zębatkę i klikamy Ustawienia,
  Obraz-20160714-5
 3. Wybieramy Konta i importowanie,Obraz-20160714-6
 4. W rubryce Wyślij pocztę jako klikamy Dodaj inny adres e-mail, którego jesteś właścicielem,
 5. Wypełniamy pole Nazwy i Adresu e-mail,
  Obraz-20160714-7
 6. Następnie należy wypełnić informacje dotyczące wysyłania poczty SMTP. Informacje te zawsze podaje serwis domen, u którego korzystasz z domeny. Wystarczy w pomocy wpisać SMTP i poszukać więcej informacji,Obraz-20160714-9
 7. Następnie wystarczy zalogować się na właściwą pocztę i wkleić kod z wiadomości i zaakceptować.

Od teraz przy każdej nowej wiadomości można wybierać własny adres domeny przed wysłaniem.

W gmailu istnieje również możliwość dodania spersonalizowanej stopki dla danej domeny. Wystarczy wy ustawieniach wybrać Ogólne i uzupełnić pole przy Podpis.

Dodawanie stopki do poczty Gmail
 1. Klikamy w zębatkę Ustawień w prawym górnym rogu poczty Gmail.
  2016-08-26 18 38 12 8
 2. Wybieramy Ustawienia
 3. Odnajdujemy część Podpis:
  2016-08-26 18 38 40 9
 4. Otwieramy plik ze stopką w przeglądarce:
  2016-08-26 18 39 36 10
 5. Zaznaczamy treść poprzez skrót CTRL+A i kopiujemy CTRL+C:
  2016-08-26 18 40 03 11
 6. Wklejamy kombinacją klawiszy CTRL+V w okienko podpisu na Gmailu.
 7. Zapisujemy zmiany przyciskiem na dole ekranu.

Czat online

Jak dodać użytkownika do obsługi czata?
 1. Wpisujemy adresstrony.com/panel lub adresstrony.com/admin
 2. Logujemy się z użyciem loginu i hasła
 3. Wybieramy Użytkownicy / Dodaj nowego
  2017-01-03-22-36-37-1
 4. Wypełniamy pola dla doradcy czata. Następnie przy Roli wybieramy YITH Live Chat Operator
  2017-01-03-22-39-49-2
 5. Klikamy Dodaj nowego użytkownika.
 6. Przy wybranej pozycji Wyślij powiadomienie użytkownikowi na podany adres email zostaną dostarczone informacje o koncie do zalogowania.
Jak zalogować się jako doradca czata i zacząć rozmawiać?
 1. Wpisujemy adresstrony.com/panel lub adresstrony.com/admin
 2. Logujemy się z użyciem loginu i hasła
 3. Wybieramy w panelu Czat / Konsola czata
  2017-01-03-22-44-25-3
 4. Po zalogowaniu pojawi się okno z wiadomościami i nieodebrane wiadomości od użytkowników:
  2017-01-03-22-46-29-4

  Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarka zapyta, czy pokazywać powiadomienia na komputerze. Warto potwierdzić, aby przy zminimalizowanym oknie pojawił się dymek z wiadomościami!

 5. Wybieramy użytkownika i rozpoczynamy rozmowę:
  2017-01-03-22-47-54-6
 6. Na koniec można zakończyć rozmowę klikając Koniec czata.
  2017-01-03-22-51-14-7
Jak sprawdzić wiadomości napisane offline?
 1. Wpisujemy adresstrony.com/panel lub adresstrony.com/admin
 2. Logujemy się z użyciem loginu i hasła
 3. Wybieramy Czat / Wiadomości offline

  2017-01-03-22-44-25-3

 4. Wybieramy nieodebrane wiadomości i odpisujemy. Wiadomość zostanie wysłana na maila użytkownika.
Jak sprawdzić rozmowy archiwalne?
 1. Wpisujemy adresstrony.com/panel lub adresstrony.com/admin
 2. Logujemy się z użyciem loginu i hasła
 3. Wybieramy Czat / Archiwum wiadomości
  2017-01-03-22-44-25-3
 4. Przy najechaniu kursorem na daną rozmowę możemy wybrać View conversation / Zobacz rozmowę.
  2017-01-03-22-55-27-8
Jak korzystać z szablonów wiadomości?

Szablony wiadomości skracają czas trwania przepisywania tych samych formułek podczas rozmowy. Warto używać ich zamiast pisania kolejny raz „Dziękuję serdecznie za rozmowę, pozostając do dyspozycji” itd.

 1. Wpisujemy adresstrony.com/panel lub adresstrony.com/admin
 2. Logujemy się z użyciem loginu i hasła
 3. Wybieramy Czat / Szablony wiadomości
  2017-01-03-22-44-25-3
 4. Wybieramy Dodaj szablon wiadomości.
  2017-01-03-22-58-33-9
 5. Wpisujemy tytuł (nazwa skrócona) oraz treść, jaka powinna się pojawić w wiadomości.

Nie mogę odnaleźć tego, w czym potrzebuję pomocy!

Napisz do nas z zapytaniem, postaramy się opisać i uzupełnić naszą zakładkę pomocy! Dzięki!

mail@omgbrand.me

Start typing and press Enter to search